Aikuisen tunnetyöskentelyyn tarjottavat palvelut:

Olet rakas -valmennus

Olet tarpeeksi -valmennus

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Aikuisen ihmisen tunnematka kuljettaa kohti tunteita, tarpeita, hyvinvointia estävien tunnelukkojen ja lapsuudessa omaksuttujen mallien kohtaamista, tunnistamista ja tiedostamista. Läsnäolo- ja stressinhallintataitoihin tutustuminen ja niiden opiskelu on ennaltaehkäisevää, kokonaisvaltaiseen mielen ja kehon hyvinvointiin panostamista.

Sinulla on oikeus panostaa omaan hyvinvointiisi. Koska sinä olet rakas. 

Arjen kiireessä ja elämän pyörityksessä moni meistä asettaa perheensä ja läheistensä hyvinvoinnin itsensä edelle. Työelämässä ja opiskelussa vaatimukset ja suorittaminen vaativat meitä tinkimään esim. levosta ja unesta, liikkumisesta, terveellisestä ruokavaliosta, omien rajojen kunnioittamisesta sekä kehon lähettämien viestien lukemisesta ja tunnistamisesta. Fyysisen oireilun ja sairastelun takana saattaa olla sivuun siirrettyjä ja käsittelemättömiä tunteita, jotka ryöpsähtävät esiin hallitsemattomasti ja joskus jopa väärässä tilanteessa. Joku saattaa kantaa aikuisena tunnerepussaan lapsuuden ja nuoruuden kaltoinkohtelua, kiusaamisen ja torjutuksi tulemisen jälkiä. Mikäli painolasti estää meidän tunteidemme käsittelyä yhä edelleen, saattaa omien lasten vahvojen tunteiden ja tunnepurkausten sietäminen olla hyvinkin haastavaa. Jokaisella on oikeus ja velvollisuus oppia ottamaan vastuuta omasta voinnistaan, niin fyysisestä kuin psyykkisestäkin, niin kehosta kuin mielestäkin. On sekä oikeus että velvollisuus itseään kohtaan oppia tunnistamaan haitalliset ajatusmallit, tuntemaan oma keho, tunnistamaan tunnekeho ja vahvistamaan kehomieliyhteyttä.

Sinä olet ihmiseksi rakastettu 💞

 

Aikuiselle tunnematkaajalle Ihmiseksi rakastettu Oy tarjoaa sekä vertaistuellisen tunnetaitojen kehittymistä tukevan Olet rakas -valmennuksen että ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa. Mikäli kohtaat elämässäsi yllättävän kriisin, menetyksen, eron, työttömyyden tai koet uupumusta, ahdistusta tai masennusta voit hakeutua lyhytterapiaan, jossa saat keskusteluapua solmujen ratkomiseen. Matalankynnyksen terapiassa saat kokemuksen arvostavan kuuntelun ja keskusteluavun tuesta matkalla kohti sinun itsesi määrittämiäsi ja asettamiasi tavoitteita. Lyhytterapiakäyntien määrä vaihtelee 1-20 käyntiin asiakkaan määrittelemien tavoitteiden mukaan.

Tutki lisää alavalikoista Olet rakas -valmennuksen ja ratkaisukeskeisen lyhytterapian sivuilta. 

Valmennuksiin ilmoittautuminen on sitova ja koskee koko 5 kerran valmennusta tai valmennusviikonloppua.