Ajankohtaista

 

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen työote opetus- ja kasvatustyössä, 30 op (koulutuksen toteutus yhteistyössä OPH:n, Kainulan kesäyliopiston ja Sirian Koulutus- ja Kehittämiskeskus Oy:n kesken) 27.9.2022-23.11.2023, Kajaani

Pääkouluttaja, Satu Kujanpää

 

MBB peruskoulutus 5-6/2022    (Mind-Body Bridging -terapeuttinen stressin ja mielikehon metakognitivisten taitojen vahvistamisen menetelmä)