Koulutukset ja luennot

Tarjoan ammatillista lisäkoulutusta ammattikasvattajille ja lasten kanssa työskenteleville. Koulutuksista on saatavilla sekä puolen päivän (3h) että koko päivän (6h) kokonaisuuksia. Koulutuspäivän sisällön voi valita suoraan valmiista aihioista tai voimme sopimuksen mukaan laatia koulutuksen sisällön tilaajan toiveiden perusteella.

  • Ratkaisukeskeinen työote nepsyoppilaan luokassa. Mitä, miten ja miksi?
  • Neuropsykiatriset häiriöt. Työkaluja kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen.
  • Haastavan oppilaan kohtaaminen. Rakenna pohjaa vuorovaikutukselle tutustumalla omaan tunne-maailmaan ja taustalla vaikuttaviin mielen rakenteisiin.
  • Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen varhaiskasvatuksessa. Lempeyttä, läsnäoloa ja kiireettömiä kohtaamisia.
  • Nuoren tunne-elämän tukeminen. Mistä rakentuu hyvä suhde nuoren ja aikuisen välille?
  • Omasta jaksamisesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen. Kenen tehtävä ja kenen vastuu?

Puhuja- tai luentotilaisuus (2h) 3oo € + alv. 24% 372 €

Puolen päivän (3h) koulutus 650 € + alv. 24%. 806 €

Koko päivän (6h) koulutus 1300 € + alv. 24% 1612 €

Kouluttajan kilometrikorvaus 0,43 €/km tai matkakulukorvaus junalla.