Koulutukset ja luennot

Ihmiseksi rakastettu Oy tarjoaa ammattikasvattajille sekä ammatillista koulutusta, luentoja että opementorointia.

Koulutuspäivien sisällön voimme sopia yhdessä tilaajan toiveiden mukaisesti osaamisalueiltani tai tilaaja voi valita valmiin koulutuskokonaisuuden valikoimastamme.

Asiantuntijuuteni ja erityinen osaamiseni kohdistuu haastavasti käyttäytyviin lapsiin, joilla on neuropsykiatrisen kirjon diagnooseille tyypillistä oireilua. Tunnetaitokasvatuksen, tunteisiin ja omaan tunnekehoon tutustumisen myötä lapsi oppii sanoittamaan, tunnistamaan ja säätelemään tunnereaktioitaan. Aikuisen kanssasäätelijänä toimimisen kautta lapsi saa kokemuksia aikuisen mallintamista, turvallisista ja onnistuneista tunnesäätelytapahtumista, joiden merkitys lapsen itsetunnon kehitykselle on merkittävä.

Valmiit koulutuskokonaisuudet:

  1. Neuropsykiatriset häiriöt. Ratkaisukeskeisiä työkaluja kasvattajan nepsypakkiin.
  2. Mitä lapsen ADHD-diagnoosin jälkeen? Arjen ohjausta vanhemmille.
  3. Täytettä kasvattajan tunnereppuun. Omien tunteiden ja tunnereaktioiden ymmärtäminen kohtaamisen ja vuorovaikutuksen taustalla.
  4. Riittävän hyvä vanhemmuus.
  5. Nepsylasten tunnistaminen ja varhainen tukeminen varhaiskasvatuksessa.
  6. Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen varhaiskasvatuksessa. Lempeyttä, läsnäoloa ja kiireettömiä kohtaamisia.
  7. Nuoren tunne-elämän tukeminen. Mistä rakentuu syvä suhde nuoren ja aikuisen välille?
  8. Tunnetaidot koulun ja kodin onnistuneen yhteistyön mahdollistajana.
  9. Omasta jaksamisesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen. Kenen tehtävä ja kenen vastuu?
  10. Tunteiden johtaminen ja oma hyvinvointi. Olenko itse itseni pomo?
 
Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!