Opementorointi

Ihmiseksi rakastettu Oy tarjoaa ammattikasvattajille sekä ammatillista koulutusta, luentoja että opementorointia.

Olen opettanut yli 20 vuotta ja jokaisen lapsen olen kietaissut sydämeni syrjään kiinni. Jotkut lapset ovat tarvinneet minua vähemmän ja joillekin olen ollut lähes äiti. Nämä kaikkein tarvitsevimmat lapset tuntuvat sydänalassani edelleen, heitä kannan sydämessäni ja heidän elämänkohtaloitaan ja tarinoitaan mietin silloin tällöin.

Opettajan työhön hakeutuu usein ideologialtaan nuoria ihmisiä, joilla on hyvin opettajan ammatille korkea arvopohja, moraali, korkeat vaatimukset itselleen ja tarve tehdä työnsä hyvin. Tehdä työtä sydämellään.

Sydämiä opettajalla on vain yksi ja se sydän välillä väsähtää kaikesta antamisesta. Koulussa opettajia on useita, mutta jokaiselle on annettu omat huolehdittavansa ja näin ei opettaja aina pysty toimia toisen tukijana, kannattelijana ja huolien kuuntelijana. Opettaja tuntee toisen väsymyksen, huomaa toisen huolen, mutta aikaa ei ole antaa, sillä jokaisen täytyy ensijaisesti huolehtia itsestään, palautua ja voimaantua.

Opettajavuosieni aikana kuormituksen itse kokeneena, haluan antaa jotain takaisin maailman tärkeintä työtä tekeville. Ihmiseksi rakastettu Oy tarjoaa palveluna O P E M E N T O R O I N N I N, joka on konsultoivan erityisopetuksen, lyhytterapian ja ratkaisukeskeisen valmennuksen välimuoto. 
Opementorointiin voit hakeutua, kun haluat pohtia omaa opettajuuttasi, unelmiasi, haastavan oppilaan kohtaamista tai väsymyksen tunteita. Käyntikerroilla saat rinnallesi kuuntelijan, joka tuntee ja ymmärtää nykykoulumaailman vaatimukset, mutta myös coaching-menetelmällä pieniä ratkaisuja hakevan valmentajan.

Opementorointi on ennaltaehkäisevää ja hyvinvointia tukevaa, pehmeää ja käytännönläheistä työskentelyä. Itse työnohjausta saaneena tiedän myös sen, että opettajuuteni ja asiantuntijuuteni sekä yleis- että erityisopetuksesta kaikilta perusopetuksen vuosiluokilta 0-9, antaa pohjaa ymmärrykselle ja kouluun sopivien ratkaisujen hakemiselle. Tunnen kentän, opettamisen ihanuuden ja haasteet, työn kuluttavuuden ja toisaalta opettajien toiveikkuuden ja optimismin, uusien opetussunnitelmien tavoitteet, kuntatalouden resurssit ja säästötavoitteiden vaikutuksen opetusresursseihin.

Väsyminen tai uupuminen voi johtua liiallisesta tunnollisuudesta ja ahkeruudesta, nykykoulun kiihtyvästä projektiluontoisesta työskentelystä, sisäisestä kiireen tunteesta tai hallinnan puutteesta, haastavan oppilaan tai vanhempien kanssa toimimisen eskaloitumisesta. Pitkittynyt stressitila saattaa ajaa opettajan sairaslomalle pitkiksikin ajoiksi, mutta paluuvaiheessa opettaja jatkaa siitä, mihin sairaslomalle jäädessään jäi. Luokassa mikään ei ole muuttunut poissaolon aikana ja näin ollen opettajaa uhkaa vähitellen paluu vanhoihin kuvioihin. Mikään ei muutu, ellei jotain muuteta! Opementoroinnista haluan luoda vahvasti ja riittävän ajoissa ennaltaehkäisevän, opettajan hyvinvointia ja jaksamista tukevan työmuodon. Opettaja työskentelee oman hyvinvoinnin ja työtapojen takana vaikuttavia tunteita ja tarpeita arvioiden, saa käyttöön opetustyötä tukevia työkaluja ja keinoja, asettaa itselleen tavoitteita muutokselle ja vahvistuu stressinhallinnassaan.

Keskustelukertojen tueksi tulen tueksesi seuraamaan opetusta ja luokkatilanteita luokkaasi, jos koet sen prosessin ja itsesi kannalta hyödylliseksi.

Opementorointi on työnohjausta edullisempi menetelmä ja sopii erityisesti ensikosketukseksi opettajuuttaan käsittelevälle.

Opementorointi on lempeä tapa käsitellä ammatillista kasvua, opettajuuttasi, työelämän haasteita, haastavia kohtaamisia, uupumusta ja masennusta. Opementoroinnissa yhdistyy niin asiantuntijaroolista annettu erityisopetuksellinen konsultaatio kuin tasa-arvoisessa positiossa toteutuvat coaching- ja lyhytterapiamenetelmät. Opementorointiin voi hakeutua yksilönä tai ryhmänä.

Olet ihmiseksi rakastettu.

Varaa aika ajanvarauksesta. Tervetuloa!