Työhyvinvointivalmennus yrityksille

Muuttuvan työelämän hektisyys ja nopeatempoisuus, tulosvastuun paineet ja tasapainottelu oman henkilökohtaisen elämän tarpeiden ja vaatimusten kanssa ei ole helppoa meistä kenellekään.  Työntekijänä toivot esimiehesi olevan joustava, reilu, helposti lähestyttävä, kuunteleva ja inhimillinen. Työnantajana toivot työntekijöittesi olevan innostuneita, innovatiivisia, luovia ja sitoutuvan työhön sataprosenttisesti työpäivien aikana. Työelämän uusi sukupolvi, milleniaalit, ovat uudella tavalla johdettavia työntekijöitä, jotka vaativat työntajaltaan paljon kyseenalaistamalla vanhoja ja jäykkiä toimintatapoja. Tullessaan tunneälyllä johdetuiksi, saadessaan yksilöllistä vastuuta ja joustavuutta työn hoitamiseen, he ovat valmiita työskentelemään sitoutuneesti yrityksen tavoitteiden eteen. 

Millä keinoilla voitte vahvistaa teidän tiimiänne sekä yksilöllisesti että työyhteisöllisesti?

Työhyvinvoinnin tukeminen, työyhteisön yhteisöllisyyden ja me-hengen korostaminen tapahtuu vahvistamalla jokaisen tiimin työntekijän yksilöllistä itsetuntemusta, itsensä johtamisen taitoja sekä tunnetaitoja tunnekehoyhteyttä vahvistamalla. Tasapainon löytäminen vaikuttaa aina positiivisesti kokonaisvaltaiseen kehon ja mielen terveyteen ja näkyy usein mm. työntekijöiden sairauspoissaolojen vähenemisenä. Valmennuksessa vaihtelevat sekä toiminnalliset, vuorovaikutukselliset, luennoivat että luovat menetelmät. Valmennus on aina prosessi, joka muotoutuu ja kehittyy tiimin tarpeiden mukaan.

Halutessanne voitte liittää työhyvinvointivalmennukseen työntekijöiden henkilökohtaisia joko terapeuttisia tai valmennuksellisia käyntejä.

Tehdään yhdessä teidän tiimistänne paras!

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää.