Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Aina ei tarvitse jaksaa yksin.

Elämän yllättävissä käänteissä, muutoksessa, luopumisessa tai uuden aloittamisessa saatat tarvita ulkopuolista keskusteluapua. Solmukohdissa ja ratkaisujen etsimisessä saat apua ratkaisukeskeisestä lyhytterapiasta. Et tarvitse lähetettä, vaan voit itse terapeutin kanssa keskustelemalla päättää käyntien määrän.

Terapeutilla on salassapito- ja vaitiolovelvollisuus. Keskustelu onnistuu suomen ja englannin kielellä.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on kestoltaan yleensä 1-20 kertaa ja siihen voidaan sitoutua esimerkiksi viiden kerran jaksoissa. Terapiaan hakeutumisen syitä voivat olla esimerkiksi ihmissuhde- tai parisuhdeongelmat, riippuvuudet, pelot sekä työhyvinvointiin ja mielenhyvinvointiin liittyvät teemat ahdistus, uupumus ja masennus. Saat matalankynnyksen apua myös äkillisissä kriisitilanteissa, kuten suhteen päättyessä, jäädessäsi työttömäksi, läheisen sairastuessa tai kuollessa. Lyhytterapia on tarkoitettu henkilöille, jotka kokevat tarvitsevansa ulkopuolista keskusteluapua, mutta joilla ei ole vakavaa mielenterveysongelmaa.

Terapiaan voit tulla yksin, parina tai ryhmässä. Sinulla saattaa olla asioita, joiden käsitteleminen on jäänyt kesken tai joiden käsittelyyn et ole yksin kyennyt. Turvallisessa vuorovaikutuksessa ja luottamuksellisessa läsnäolon tilassa saat pohtia asioita yhdessä ammattilaisen kanssa myös silloin, kun olet suunnanvaihdon tai uuden aloittamisen äärellä. Mikäli olet pohtinut psykoterapian aloittamista, lyhytterapia tarjoaa hieman kevyemmän vaihtoehdon terapia-asiakkuuteen tutustuessa. Yleensä käynnit toteutetaan viikon välein, jotta työskentelyssä toteutuu mielekkyys ja jatkumo.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia tarjoaa menetelmän suunnata katseen tulevaisuuteen silloinkin, kun voimasi ovat vähissä ja koet keinojen loppuneen, oma usko tilanteen selviämiseen ei riitä tai koet olevasi eksyksissä. Menneisyys on mukana vain sen verran, kuin koet tarpeelliseksi. Terapiassa luodaan toiveikkuutta etsimällä pieniäkin muutoksen mahdollisuuksia, haetaan voimavaroja lisääviä tapoja tukea hyvinvointia, etsitään asiakkaan vahvuuksia ja taitoja sekä määritellään tavoitteet työskentelylle.

Ratkaisukeskeisyys hakee voiman asiakkaasta eli muutos lähtee sinusta itsestäsi. Terapian keskiössä ovat sinun ideasi, toiveesi ja tavoitteesi. Autan sinua jäsentämään ajatuksiasi, tunnistamaan vahvuuksiasi ja voimavarojasi sekä löytämään ratkaisuja mielessäsi pyöriville kysymyksille. Ratkaisut ovat jo sinussa; sinun tulee vain löytää ne.

Minä tuen uteliaisuuttasi ja kuljen rinnallasi, koska jokainen tarvitsee jonkun, joka uskoo häneen.

Olet ihmiseksi rakastettu.

Varaa aikasi ajanvarauksesta. Tervetuloa!