Ratkaisukeskeinen nepsyvalmennus

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus eli Nepsy-valmennus on Käypä hoito suosituksen mukainen neurokirjon ihmisen arjessa selviytymistä tukeva ja kuntouttava tukimuoto.

Valmennuksen hyöty kasvaa, mikäli valmentajan kanssa työskentelee joku muukin taho samanaikaisesti. Koulussa edellytyksenä on, että luokanopettaja käy säännöllistä keskustelua valmentajan kanssa ja kokeilee jakson aikana erilaisia keinoja huomioida erityistarpeiden oppilas luokassaan. Mitä pienemmästä lapsesta on kysymys, sitä suurempi rooli on myös vanhemmilla ja vanhempien ohjauksessa.

Nepsy-valmennuskerta voi olla valmennettavalle levähdyspaikka ja voimaantumiskerta vauhdikkaan koulu-, opiskelu- tai työviikon keskellä. 
Valmennukseen saapuva on huokaissut syvään ja rojahtanut tuoliinsa, sillä roolin ylläpitäminen ja arjen perusasioissa ponnisteleminen käy raskaaksi. Valmennuksessa on ok olla oma itsensä ja tavata käynnillä ihminen, joka kannustaa harjoittelemaan taitoja, joiden avulla arki voi olla helpompaa. Nepsy-valmentaja vahvistaa motivaatioita, luo uskoa ja auttaa näkemään arjen haasteet ja ongelmat ratkaisukeskeisesti vielä harjoittelemattomina, kypsymättöminä ja osaamattomina taitoina, joita nyt aletaan harjoittelemaan. 


Nepsy-valmennuksesta hyötyvät neurokirjon ihmiset, joilla on:
• arjenhallinnan vaikeuksia
• toiminnanohjauksen haasteita
• tunnesäätelyn pulmia
• oppimisvaikeuksia
• haasteita opinnoissa etenemisessä
• itsetunnon ongelmia

Nepsy-valmentaja on vahvasti läsnäoleva ihminen, joka aloittaa itsetuntemuksen matkan valmennettavan kanssa. Kulkee rinnalla, auttaa harjoittelussa ja mallintaa pienten muutosten merkityksen suuressa kuvassa. Osoittaa ja näyttää eri tavoin, miten valloittava, taitava, osaava valmennettava onkaan. Nimeää vahvuudet ja rakentaa valmennettavasta uutta taitoihin ja vahvuuksiin pohjautuvaa tarinaa.

Ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmennuksen löydät Ihmiseksi rakastettu Oy:n palveluista. Toteutus arvostavalla kohtaamisella, suurella sydämellä, vahvalla nepsy-valmentajan ja erityisopettajan ammattitaidolla.

Sinä olet ihmiseksi rakastettu.

Varaa aikasi ajanvarauksen kautta. Tervetuloa!