Tunnetyökaluja kasvattajalle

Ihmiseksi rakastettu Oy tarjoaa kasvattajille eli vanhemmille ja ammattikasvattajille sekä ammatillista koulutusta, luentoja että opementorointia.

Koulutuspäivien sisällön voimme sopia yhdessä tilaajan toiveiden mukaisesti osaamisalueiltani tai tilaaja voi valita valmiin koulutuskokonaisuuden valikoimastamme.

Asiantuntijuuteni ja erityinen osaamiseni kohdistuu haastavasti käyttäytyviin lapsiin, joilla on neuropsykiatrisen kirjon diagnooseille tyypillistä oireilua. Tunnetaitokasvatuksen, tunteisiin ja omaan tunnekehoon tutustumisen myötä lapsi oppii sanoittamaan, tunnistamaan ja säätelemään tunnereaktioitaan. Aikuisen kanssasäätelijänä toimimisen kautta lapsi saa kokemuksia aikuisen mallintamista, turvallisista ja onnistuneista tunnesäätelytapahtumista, joiden merkitys lapsen itsetunnon kehitykselle on merkittävä.

Valmiit koulutuskokonaisuudet:

  1. Neuropsykiatriset häiriöt. Työkaluja kasvattajan nepsypakkiin.
  2. Mitä lapsen ADHD-diagnoosin jälkeen? Arjen ohjausta vanhemmille.
  3. Täytettä kasvattajan tunnereppuun. Omien tunteiden ja tunnereaktioiden ymmärtäminen kohtaamisen ja vuorovaikutuksen taustalla.
  4. Riittävän hyvä vanhemmuus.
  5. Nepsylasten tunnistaminen ja varhainen tukeminen varhaiskasvatuksessa.
  6. Tunnetaidot koulun ja kodin onnistuneen yhteistyön mahdollistajana.
  7. Tunteiden johtaminen ja oma hyvinvointi. Olenko itse itseni pomo?

Opementorointi on lempeä tapa käsitellä ammatillista kasvua, opettajuuttasi, työelämän haasteita, haastavia kohtaamisia, uupumusta ja masennusta. Opementoroinnissa yhdistyy niin asiantuntijaroolista annettu erityisopetuksellinen konsultaatio kuin tasa-arvoisessa positiossa toteutuvat coaching- ja lyhytterapiamenetelmät. Opementorointiin voi hakeutua yksilönä tai ryhmänä.